YETERLİLİKLER
İşletme Yönetimi1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma4-Sorumlu olduğu personelin faaliyetlerini objektif olarak değerlendirerek, gelişimlerine destek vermek.5-Mesleki anlamda edindiği kurumsal ve uygulamalı bilgileri, lisans düzeyinde veya önlisans düzeyindeki bir alanda kullanabilme becerisini kazanma6-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.7-İşletme yönetimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da takım üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma8-İşletme yönetimi ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma.9-İşletme yönetimi ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma10-İşletme ve işletmecilik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme11-İşletme ve işletmecilik eğitimi üzerine güncel bilgi ile desteklenmiş kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.12-İşletme ve işletmecilik alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, araç ve gereçler ile diğer kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanabilme13-İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, karşılayabilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olma14-İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri, yorumlayabilme ve değerlendirebilme.15-Düşünce sistemi geliştirerek, olguları ve sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. 16-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak17-Alanında yeterli olacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ